Enligt diskrimineringslagen är varje arbetsgivare skyldig att vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Könsidentitet och könsöverskridande uttryck är en av de sju diskrimineringsgrunderna och avser transpersoner. Här har jag samlat några förslag till aktiva åtgärder för att din arbetsplats ska bli transinkluderande och en trygg plats för transpersoner.