Jag har varit präst i 40 år, 20 av dem som kyrkoherde. När jag kom ut, eller blev mig själv som jag föredrar att kalla det, blev jag omedelbart medveten om hur svårt det kan vara för den som är transperson att finna sig tillrätta i kyrkan. Jag, som med min bakgrund borde känna mig mer hemma än de flesta, kände plötsligt ett främlingsskap. Men transpersoner finns i alla församlingar. Här kommer därför sju goda skäl att bli transinkluderande och tips för att nå dit.

En församling kan betyda oerhört mycket för den transperson som befinner sig i processen att bli sig själv. En del av den processen är ofta att välja och offentliggöra sitt nya namn. Här är ett förslag till en gudstjänstordning att använda vid ett sådant tillfälle.

Ladda ner sju goda skäl att bli en transinkluderande församling

Ladda ner gudstjänstordning här!