Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till dig som individ, som namn eller kontaktuppgifter.

Personuppgifter om dig

I din kontakt med oss kan du komma att lämna vissa personuppgifter till mig. Jag behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Datainspektionen

Datainspektionen har mer information om GDPR och dina rättigheter till insyn och kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Här kan du även lämna klagomål om du tycker att dina uppgifter inte har behandlats på rätt sätt.

Läs mer om GDPR och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Vilka uppgifter samlas in?

Kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.

Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Hur samlar vi in uppgifterna?

Det huvudsakliga sättet för oss att få in uppgifter är att du själv ger dem till oss via ett formulär.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt. Du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Om du väljer att blockera cookies kan detta försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Ändringar och tillägg till personuppgiftspolicyn

Vår personuppgiftspolicy kan komma att ändras i framtiden, exempelvis om det sker lagändringar. Du finner alltid den aktuella versionen på denna sida så att du lätt kan hålla dig uppdaterad.

För frågor kontakta oss.