”Vi hade fel”

”Vi hade fel”

2013 gjorde RFSL tillsammans med Riksidrottsförbundet en utredning som fick namnet ”HBTQ och idrotten”. Den rekommenderas varmt till studium och kan laddas ner från såväl RFSL som Riksidrottsförbundets hemsidor. I utredningen fann jag bland mycket annat ett uttalande från det kanadensiska ”Centre for Ethics in Sport”, ett uttalande som fick mig tårögd. Och fick mig att drömma att Svenska kyrkan skulle våga göra ett liknande uttalande. Här är i alla fall uttalandet i min översättning:

”Vi hade fel när vi trodde att kön passar in i fixa och precisa kategorier. Vetenskapen bekräftar allt mera erfarenheterna och berättelserna hos ett ökande antal personer. Snarare än en enkel dualitet, är könet till sin natur komplex och består av en mängd faktorer. Medan kultur och sport för det mesta har antagit att det finns klara och verifierade gränser mellan könen, så visar forskningen från genetik, fysiologi och andra discipliner att naturen i sin mångfald är mycket mer oprecis, rik (och delvis outgrundlig) mångfacetterad och variationsrik.

Vi hade fel när vi trodde att medicinska test enkelt kunde bekräfta könstillhörigheten. Det finns ingen enskild ”markör” som slutgiltigt helt enkelt bestämmer en persons kön eller genus. Faktum är att den föråldrade medicinska inriktningen vanligtvis har bedömt variationer i könsutveckling som en defekt som måste korrigeras, har sårat idrottare, liksom den också har skadat grundvärderingarna inom sann sport, mycket mer än det har hjälpt. 

Vi hade fel när vi placerade könstest i samma sammanhang som dopingkontroll, därför att detta förutsatte antagandet att transsexuella eller intersexuella idrottare alltid har använt sin ”ovanlighet” för att fuska. En del tester är nödvändiga för att ge klinisk hjälp till idrottare som är transpersoner eller är i en övergångsfas, men vi hade fel när vi utgick från ett misstänksamhetsperspektiv, istället för att erbjuda stöd och hjälp.

Vi hade fel när vi placerade bevisbördan hos transpersoner eller intersexuella för att kvalificera sig för sportdeltagande i den könskategori som bäst passar en persons djupt rotade självuppfattning.”