Sju skäl för trans i kyrkan

Sju skäl för trans i kyrkan

Här får du sju goda skäl för en
transinkluderande församling

 1. Transpersoner finns i varenda församling.
  Vänta inte på att de skall komma. De är redan där! I kyrkbänken, bland konfirmanderna, i ungdomsgruppen. Men de blir sällan inkluderade, sedda, tilltalade, delaktiga. Ofta sedda på med misstro.
 1. Transpersoner tillhör en utsatt och stigmatiserad grupp.
  Att överskrida könsnormer möts inte sällan med både ogillande och våld. Varje dag misshandlas, fängslas och mördas transpersoner över hela världen. Värst är förhållandena i starkt patriarkala samhällen med en utpräglad machokultur. Men även i Sverige hånas, förlöjligas och kränks transpersoner dagligen både på gatan och i media. Det bidrar starkt till att många transpersoner leverisolerat och har dålig fysisk och psykisk hälsa.

 

 1. Andras domar och kyrkans tystnad gör ont.
  Många transpersoner har en djup och stark gudstro. Men många lever också med starka känslor av skam och skuld, av att vara ”fel”. Till det bidrar inte minst många kristnas fördömande inställning. Det är inte ovanligt att transpersoner får höra att de ”sätter sig upp mot Guds skapelseordning” och att ”Gud avskyr att en man klär sig i kvinnodräkt”. Det svåraste är kanske ändå den tystnad som omger transpersoner från kyrkans håll. Att ”gå till kyrkan” är därför inget självklart val.

 

 1. Låt församlingen bli en tryggare plats för transpersoner. Och andra.
  Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus” (Luk 15:1) Nära Jesus var det lätt att andas. Det var en trygg plats, långt borta från andras hån och fördömanden. En församling som tydligt inkluderar även transpersoner i gemenskapen, blir en trygg plats också för andra som känner porten trång och tröskeln hög till Guds hus. Och finns det inte plats för transpersoner, för vilka finns det då plats?

 

 1. Transpersoner hjälper oss at
  t upptäcka mångfalden

  Att transpersoner utmanar beror i hög utsträckning på att de överskrider den tvåkönsnorm som samhället skapat. Eller var det Gud? Transpersoner kan hjälpa församlingen till normmedvetenhet och en djupare förståelse av mångfalden i Guds skapelse.

 

 1. En inkluderande församling gör evangeliet tydligt
  Att tydligt inkludera transpersoner när alla välkomnas till kyrkan innebär framförallt att tydliggöra evangeliet, det glada budskapet om ”frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.” (Luk 4:18)

 

 1. En bättre plats för alla.
  En församling som tydligt välkomnar dem som står utanför normen är en församling för alla. Inkludering är inte att föra någon in i det som redan finns. Inkludering är att skapa en ny plats, en bättre plats för alla.

 

Så här kan din församling bli transinkluderande

Gör som Harplinge, Staffanstorp, Nacka, Nyköping, Ljusdal och ett antal andra församlingar. Ge alla medarbetare och gärna också förtroendevalda och andra frivilliga medarbetare transkompetens. Det innebär bland annat att vi

 • tar en titt på de normer som styr mycket av vårt tänkande kring kön, manligt och kvinnligt.
 • funderar över hur  många kön det kan finnas, och var könet egentligen sitter.
 • går igenom de vanligaste transorden som ”transvestit” och ”transsexuell” och lär oss vad de står för, liksom andra former av könsöverskridande uttryck.
 • ser vad bibeln har att säga om manligt och kvinnligt, om hur Jesus mötte människor, i synnerhet dem som stod vid sidan av.
 • lär oss en enkel ”transetikett”, hur jag kan möta transpersoner så att de känner sig välkomna
 • funderar över hur gudstjänster och andra samlingar kan göras mer transinkluderande.
 • kollar lokalerna. Vad berättar ni på anslagstavlan? Har ni könssegrerade toaletter?
 • tar en titt på församlingens hemsida. Vill ni vara transinkluderande ska ni berätta det.

 

Hur lång tid kan det ta? 

Egentligen kan det ta hur lång tid som helst, för när samtalet väl kommit igång upptäcker vi snabbt att det här inte bara handlar om några andra, utan om oss allesammans, vilka vi är och vilken slags församling vi vill vara. En halvdag är det minsta, men bäst är en heldag. En heldag ger mer utrymme för samtal och reflektion och det är ofta av avgörande betydelse för fortsättningen.

Vill ni ha hjälp att komma gång?

Låt oss prata om saken! Skriv eller ring.

info@acruuth.se  0727-44 60 83