Du är älskad

Du är älskad du är sedd

Sången ”Du är älskad, du är sedd” av och med Mikael Eklöv är ofta avsignatur vid mina föreläsningar. Många har frågat efter var den går att få tag på. Tyvärr är skivan slut, men Mikael planerar en ny där den här sången skall finnas med. Nu har jag fått Mikaels mycket generösa tillåtelse att ge dig möjlighet att lyssna på sången här tills vidare.